Oceń przydatność:

Definicja Jądrowy wybuch

Opis: wybuch powstały w wyniku reakcji łańcuchowej rozszczepienia ciężkich jąder atomowych lub syntezy lekkich jąder atomowych ( termojądrowe reakcje).

Inne pojęcia z fizyki na literę W

Podobne definicje:

  • gaz elektronowy - zbiór bezładnie poruszających się elektronów swobodnych (
  • nieważkość - stan, wktórym przyspieszenie grawitacyjne równa się zeru
  • mikronaprężenia - lokalne niewielkie naprężenia, których źródłem są
  • szkło optyczne - szkło przezroczyste obardzo wysokiej jednorodności
  • fotoogniwo - fotoelement półprzewodnikowy wytwarzający pod wpływem

Co oznacza wybuch jądrowy? wytłumaczenie pojęcia.