WYŁADOWANIE ŁUKOWE co to jest
Co znaczy wyładowanie łukowe? W fizyce gęstość prądu i mała różnica potencjałów pomiędzy katodą i.

Definicja Wyładowanie Łukowe

Co to jest WYŁADOWANIE ŁUKOWE: wyładowanie elektryczne w gazie, które charakteryzuje spora gęstość prądu i mała różnica potencjałów pomiędzy katodą i anodą. Temperatura katody w okresie wyładowania łukowego jest bardzo wysoka, stąd dominującym mechanizmem emisji elektronów jest termoemisja. W.ł. może występować przy dowolnym ciśnieniu gazu. Przy ciśnieniu gazu zbliżonym do atmosferycznego w.ł. lokalizuje się w wąskim, jaskrawo świecącym kanale pomiędzy elektrodami, przybierającym charakterystyczny kształt łuku, nie mniej jednak obie elektrody rozżarzają się i silnie świecą. Gaz w kanale znajduje się w stanie plazmy i ma temperaturę rzędu kilku tys. K. W.ł. służące jest w piecach łukowych, lampach i do elektrycznego spawania metali

Czym jest wyładowanie łukowe znaczenie w Słownik fizyka na W .