WYTRZYMAŁOŚĆ co to jest
Co znaczy wytrzymałość? W fizyce zmiany kształtu wskutek działania sił zewnętrznych. Przekroczenie.

Definicja Wytrzymałość

Co to jest WYTRZYMAŁOŚĆ: granica oporu, jaki stawia ciało stałe wszelkim próbom zmiany kształtu wskutek działania sił zewnętrznych. Przekroczenie granicy oporu skutkuje zniszczenie ciała w skutku zerwania wiązań atomowych i naruszenia ciągłości ciała. Rzeczywista wytrzymałość ciał jest zazwyczaj kilka rzędów niższa od obliczonej teoretycznie. Przyczyną niskiej wytrzymałości ciał jest niejednorodny rozkład naprężeń wewnętrznych, które powstają w skutku działania na ciało sił zewnętrznych, i obecność słabych miejsc w strukturze atomowej ciał

Czym jest wytrzymałość znaczenie w Słownik fizyka na W .