WYWOŁANIE FOTOGRAFICZNE co to jest
Co znaczy wywołanie fotograficzne? W fizyce widoczny w procesie tworzenia fotografii; bazuje na.

Definicja Wywołanie Fotograficzne

Co to jest WYWOŁANIE FOTOGRAFICZNE: przekształcenie niewidocznego obrazu utajonego w obraz widoczny w procesie tworzenia fotografii; bazuje na selektywnej redukcji halogenku srebra do srebra metalicznego, w okresie której w zależności od stopnia naświetlenia mikrokryształy halogenku srebra przechodzą w różnej wielkości i kształtu ciemne ziarna srebra metalicznego. Nienaświetlone kryształy halogenku pozostają nie zmienione i w następującym po w. f. procesie utrwalania fotograficznego ulegają wymyciu

Czym jest wywołanie fotograficzne znaczenie w Słownik fizyka na W .