MIAR WZORCE co to jest
Co znaczy wzorce miar? W fizyce wartości wielkości fizycznej. Z racji na zasadę i sposób określania.

Definicja Wzorce Miar

Co to jest WZORCE MIAR: narzędzia pomiarowe odtwarzające bez zmian jedną albo kilka wartości wielkości fizycznej. Z racji na zasadę i sposób określania wartości wielkości fizycznej rozróżnia sięn a t u r a l n e w.m. - oparte na określonym zjawisku występującym w przyrodzie (na przykład masa atomu 12C użyta do ustalenia jednostki masy atomowej, długość fali promieniowania atomu 86Kr użyta do ustalenia jednostki długości, moment promieniowania atomu 133Cs użyty do ustalenia jednostki czasu), i s z t u c z n e - wytworzone poprzez człowieka (((na przykład międzynarodowe prototypy kilograma, metra i inne wzorcowe kondensatory, cewki i oporniki będące wzorcami elektrycznych wielkości fizycznych). Sztuczne w.m. pełnią rolę kontrolnych narzędzi pomiarowych i występują w układach skalowania i sprawdzania narzędzi pomiarowych

Czym jest Miar Wzorce znaczenie w Słownik fizyka na W .