Oceń przydatność:

     

Definicja: Zawiesina

» substancja rozproszona w układzie dyspersyjnym, w którym substancja rozpraszająca występuje w stanie ciekłym, np. w zolach.

Inne pojęcia z fizyki na literę Z

Podobne definicje:

  • parawodór - cząsteczka wodoru, w której elektrony mają spiny ustawione
  • masa bezwładna - miara bezwładności ciała przejawiająca się wtym, że zmiana
  • szkła - ciała bezpostaciowe, owłaściwościach mechanicznych
  • tekstura - wyróżniona orientacja przestrzenna ziaren krystalicznych
  • bor - pierwiastek chemiczny trzeciej grupy układu okresowego

Co oznacza zawiesina? wytłumaczenie pojęcia.