FOTOELEKTRYCZNE ZJAWKO co to jest
Co znaczy zjawisko fotoelektryczne? W fizyce promieniowania elektromagnetycznego (zwłaszcza światła.

Definicja Zjawisko Fotoelektryczne

Co to jest ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE: mechanizm opierający na oddziaływaniu kwantów promieniowania elektromagnetycznego (zwłaszcza światła) z elektronami znajdującymi się w metalu albo półprzewodniku. Wskutek tego oddziaływania następuje emisja elektronów z metalu(z e w n ę t r z n e z j a w i s k o f o t o- e l e k t r y c z n e) albo przeniesienie elektronów do innego pasma energetycznego (w e w n ę t r z n e z j a w i s k o f o t o- e l e k t r y c z n e). Max. wartość energii kinetycznej elektronów emitowanych z metalu w z.f. ustala równanie Einsteina dla zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego: Ekmax = hv - W, gdzieh - stała Plancka, v - częstotliwość światła, W - robota wyjścia elektronu z metalu

Czym jest Fotoelektryczne Zjawisko znaczenie w Słownik fizyka na Z .