Co to jest Fotoelektryczne zjawisko

Definicja zjawisko fotoelektryczne

Co to jest: mechanizm opierający na oddziaływaniu kwantów promieniowania elektromagnetycznego (zwłaszcza światła) z elektronami znajdującymi się w metalu albo półprzewodniku. Wskutek tego oddziaływania następuje emisja elektronów z metalu (z e w n ę t r z n e z j a w i s k o f o t o- e l e k t r y c z n e) albo przeniesienie elektronów do innego pasma energetycznego (w e w n ę t r z n e z j a w i s k o f o t o- e l e k t r y c z n e). Max. wartość energii kinetycznej elektronów emitowanych z metalu w z.f. ustala równanie Einsteina dla zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego: Ekmax = hv - W, gdzie h - stała Plancka, v - częstotliwość światła, W - robota wyjścia elektronu z metalu

Inne definicje jak Fotoelektryczne zjawisko z słownika fizyki na literę Słownik fizyka na Z .