Oceń przydatność:

     

Definicja: Fotoelektryczne zjawisko

» proces polegający na oddziaływaniu kwantów promieniowania elektromagnetycznego (w szczególności światła) z elektronami znajdującymi się w metalu lub półprzewodniku. W wyniku tego oddziaływania następuje emisja elektronów z metalu (z e w n ę t r z n e z j a w i s k o f o t o- e l e k t r y c z n e) lub przeniesienie elektronów do innego pasma energetycznego (w e w n ę t r z n e z j a w i s k o f o t o- e l e k t r y c z n e). Maksymalna wartość energii kinetycznej elektronów emitowanych z metalu w z.f. określa równanie Einsteina dla zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego: Ekmax = hv - W, gdzie h - stała Plancka, v - częstotliwość światła, W - praca wyjścia elektronu z metalu.

Inne pojęcia z fizyki na literę Z

Podobne definicje:

  • spektrometry alfa - urządzenia służące do badania rozkładów energetycznych
  • GeV - gigaelektronowolt = 109 eV ( elektronowolt)
  • termostat - urządzenie utrzymujące układ wstałej temperaturze dzięki
  • niebo - sklepienie niebieskie. W czasie dnia światło słoneczne jest
  • prądy wirowe - prądy pasożytnicze prowadzące do rozpraszania energii

Co oznacza zjawisko fotoelektryczne? wytłumaczenie pojęcia.