Co to jest Fotoelektryczne zjawisko

Definicja zjawisko fotoelektryczne

Co to jest: proces polegający na oddziaływaniu kwantów promieniowania elektromagnetycznego (w szczególności światła) z elektronami znajdującymi się w metalu lub półprzewodniku. W wyniku tego oddziaływania następuje emisja elektronów z metalu (z e w n ę t r z n e z j a w i s k o f o t o- e l e k t r y c z n e) lub przeniesienie elektronów do innego pasma energetycznego (w e w n ę t r z n e z j a w i s k o f o t o- e l e k t r y c z n e). Maksymalna wartość energii kinetycznej elektronów emitowanych z metalu w z.f. określa równanie Einsteina dla zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego: Ekmax = hv - W, gdzie h - stała Plancka, v - częstotliwość światła, W - praca wyjścia elektronu z metalu.

Inne pojęcia jak Fotoelektryczne zjawisko z fizyki na literę Z.