JONIZUJĄCEGO PROMIENIOWANIA co to jest
Co znaczy źródła promieniowania jonizującego? W fizyce jonizujące; najczęściej jako ź.p.j. stosuje.

Definicja Źródła Promieniowania Jonizującego

Co to jest ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO: urządzenia albo substancje wysyłające promieniowanie jonizujące; najczęściej jako ź.p.j. stosuje się izotopy promieniotwórcze, reaktory jądrowe, akceleratory i lampy rentgenowskie

Czym jest Jonizującego Promieniowania Źródła znaczenie w Słownik fizyka na Ź .