AGLUTYNACJA co to jest
Jak się pisze Aglutynacja. Czym jest gramatycznych dzięki odpowiednich morfemów, z których każdy.

Definicja Aglutynacja

Co to znaczy AGLUTYNACJA: [agglutinare ´sklejać, spajać, łączyć´] - tworzenie form gramatycznych dzięki odpowiednich morfemów, z których każdy pełni tylko jedną funkcję, na przykład jeden z afiksów znaczy liczbę, drugi - sytuacja. Języki, gdzie używany jest ten schemat tworzenia form gramatycznych, noszą nazwę aglutynacyjnych. Do nich należą między innymi języki tureckie, język japoński, mongolski. I tak w j. polskim, który należy do języków fleksyjnych, a nie aglutynacyjnych, w zdaniu: Nie widzę tu jakichkolwiek nauczycieli końcówka -i, pojawiająca się przy rzeczowniku nauczyciel, wskazuje zarówno na liczbę mnogą, jak i na dopełniacz, a w języku mongolskim mamy w wyrazie baksi-nar-un (tzn. ´nauczycieli´) już dwa afiksy: -nar-, oznaczający liczbę mnogą i -un, wskazujący na dopełniacz. W językach nieaglutynacyjnych możemy także spotkać się ze zjawiskiem aglutynacji, por. na przykład polskie formy czasu przeszłego albo trybu przypuszczającego:Konstrukcje, gdzie do rdzenia dołącza się większą liczbę jednofunkcyjnych morfemów, tytułujemy konstrukcjami aglutynacyjnymi

Czym jest Aglutynacja znaczenie w Słownik na A .