ANAFORA co to jest
Jak się pisze Anafora. Czym jest rodzaj powtórzenia, gdzie następne zdania lub wersy rozpoczynają.

Definicja Anafora

Co to znaczy ANAFORA: [gr. anaphora ´podniesienie´] -jako środek artystyczny - rodzaj powtórzenia, gdzie następne zdania lub wersy rozpoczynają się tym samym słowem albo wyrażeniem: Człowiek człowiekowi wilkiem / Człowiek człowiekowi strykiem / Ale ty się nie daj zgnębić/ ale ty się nie daj spętlić (E. Stachura). Podobnym do anafory zabiegiem jest epifora [gr. epiphora ´dodanie´], gdzie także mamy do czynienia z powtórzeniem słów, lecz to są wyrazy kończące poszczególne zdania albo linijki tekstu. Oto przykład wiersza, gdzie obserwujemy oba zabiegi: Ogromne ci dzięki, szczytne źródełko, za twoje piosenki / Ogromne ci dzięki, bystry potoku, za twoje piosenki. (E. Stachura). O anaforze mówi się również jako o zjawisku składniowym innego rodzaju. To jest stosunek wiążąca dwa wyrażenia (anaforyzowane i anaforyczne) w jakiejkolwiek dłuższej wypowiedzi. Wyrażenie anaforyczne jest odesłaniem do przedtem użytego w tekście wyrażenia, por. na przykład Piotr napisał bardzo ciekawą książkę. Właśnie ją przeczytałam; Spodobał mi się żółty sweter. Kupiłam go. W powyższych zdaniach zaimki ją, go są wyrażeniami anaforycznymi i odnoszą się do anaforyzowanych - podręcznik i sweter. Anafora jest więc wskazywaniem wstecz (tekstu) i jako taka jest jednym ze sposobów utrzymywania spójności tekstu, a z racji na możliwe dzięki niej unikanie powtórzeń przedmiotów tekstowych pozwala także osiągnąć dobry styl

Czym jest Anafora znaczenie w Słownik na A .