FLEKSYJNA ANALIZA co to jest
Jak się pisze Analiza Fleksyjna. Czym jest odmiennych. Badanie ta bazuje na określeniu części mowy.

Definicja Analiza Fleksyjna

Co to znaczy ANALIZA FLEKSYJNA: badanie budowy i funkcji form fleksyjnych wyrazów odmiennych. Badanie ta bazuje na określeniu części mowy, oddzieleniu tematu fleksyjnego i końcówki, a następnie podaniu informacji fleksyjnych w zależności od tego, jaką częścią mowy jest opisywany słowo. Jeżeli to jest rzeczownik, wskazujemy rodzaj gramatyczny, sytuacja, liczbę; przy przymiotniku dodatkowo określamy stopień. Czasownik z kolei wymaga informacji o aspekcie, czasie, trybie, stronie, osobie, liczbie i ew. rodzaju (w okresie przeszłym i przyszłym, w formach typu: będę pisała). I tak np. w zdaniu: Dziewczynka czyta książkę możemy omówić pod względem fleksyjnym trzy wyrazy: dziewczynka- to rzeczownik, temat fleksyjny - dziewczynk-, końcówka -a, mianownik, l. pój., r. kobiecy; czyta - czasownik, temat czyta-, końcówka 0, l.os. l. pój., tryb orzekający, czas teraźniejszy, strona czynna; książkę - rzeczownik, temat - książk-, końcówka -ę, biernik, l. pój., rodzaj kobiecy. Należy pamiętać, iż analizę fleksyjną wyrazów przeprowadzamy, biorąc pod uwagę całe zdanie, gdzie te wyrazy występują

Czym jest Fleksyjna Analiza znaczenie w Słownik na A .