APOFONIA co to jest
Jak się pisze Apofonia. Czym jest doby wspólnoty praindoeuropejskiej altemacja wokaliczna. Jej.

Definicja Apofonia

Co to znaczy APOFONIA: [gr. apo- ´od´ i phon - ´głos´] - najstarsza, sięgająca doby wspólnoty praindoeuropejskiej altemacja wokaliczna. Jej ślady odnaleźć możemy nie tylko w j. polskim, lecz również w innych językach należących do rodziny indoeuropejskich. Najczęściej spotykamy altemację -e-:-o-, por. na przykład grec. lego ´mówię´, logos ´wyraz´, poi. ciec, tok. Oboczności te zawsze pełnią funkcje morfologiczne i semantyczne, na przykład e występuje w tematach czasownikowych, a o w rzeczownikach odczasownikowych. Oto inne przykłady oboczności o tym charakterze: u:y, na przykład duch, oddychać; ę:u - nędza, nuda. Warto zwrócić uwagę, iż oboczność e:o może być rezultatem apofonii albo przegłosu polskiego. Nie należy jednak tych zjawisk mylić ze sobą

Czym jest Apofonia znaczenie w Słownik na A .