CZAS ZAPRZESZŁY co to jest
Jak się pisze Czas Zaprzeszły. Czym jest dawnej polszczyźnie. Oznaczał czynność dawno minioną albo.

Definicja Czas Zaprzeszły

Co to znaczy CZAS ZAPRZESZŁY: odmiennie: z łaciny plusquamperfectum. Czas stosowany w dawnej polszczyźnie. Oznaczał czynność dawno minioną albo wcześniejszą od innej czynności przeszłej. Formy tego czasu miały charakter analityczny, składały się z dwóch wyrazów: form czasu przeszłego danego czasownika i form czasu przeszłego być, na przykład był chodził. Por. zdanie: I uczynił był Pan Bóg raj rozkoszy ot początka, w niemże postawił człowieka, ktoregoż był stworzył (Biblia szaroszpatacka). We współczesnej polszczyźnie mówionej czas ten wyszedł kompletnie z użycia, jedynie sporadycznie może być stosowany w celach stylistycznych w tekstach literackich

Czym jest Czas Zaprzeszły znaczenie w Słownik na C .