MIESZANE DIALEKTY co to jest
Jak się pisze Dialekty Mieszane. Czym jest Dialekty polskie, str. 239). Powstały po II wojnie.

Definicja Dialekty Mieszane

Co to znaczy DIALEKTY MIESZANE: obejmują tereny północnej i zachodniej Polski (zobacz mapa: Dialekty polskie, str. 239). Powstały po II wojnie światowej na obszarach nienależących w dwudziestoleciu międzywojennym do Polski, a więc na tak zwany ziemiach odzyskanych. Na tereny te po wojnie przybyła ludność pochodząca z Kresów Wschodnich (Litwy, Wołynia, Podola, Pokucia) i z innych obszarów Polski. Obejmują więc swoim zakresem dawne Prusy Królewskie, Książęce, Pomorze, cały tak zwany Dolny Śląsk. Właściwością tych dialektów jest wymieszanie zjawisk charakterystycznych dla różnych dialektów, raczej wschodnich. Spotykamy zatem w Jeleniej Górze, nawet u młodego pokolenia, typową dla polszczyzny lwowskiej intonację, we Wrocławiu rzadkie już dzisiaj pochylanie samogłosek nieakcentowanych: dukumenty ´dokumenty´, fstudoli ´w stodole´. Wileńskie 8´ledz´ikowanie najpewniej usłyszymy na północnych obszarach dawnych Prus

Czym jest Mieszane Dialekty znaczenie w Słownik na D .