DOPEŁNIENIE co to jest
Jak się pisze Dopełnienie. Czym jest część zdania; ustalenie czasownika, rzadziej przymiotnika albo.

Definicja Dopełnienie

Co to znaczy DOPEŁNIENIE: [od dopełniać, a więc ´słowo, który dopełnia, uzupełniać - część zdania; ustalenie czasownika, rzadziej przymiotnika albo przysłówka, uzupełniające (dopełniające) treść wyrazu, z którym się łączy, na przykład czyta książkę, skłonny do gniewu, gorzej od niego. Może być wyrażone rzeczownikiem (zaimkiem rzeczownym) w razie zależnym, na przykład Pies zamerdał (czym?) ogonem, wyrażeniem przyimkowym, na przykład Patrzył (na kogo?) na niego, bezokolicznikiem, na przykład Lubię (co?) czytać. Dopełnienie odpowiada na pytania wszystkich przypadków z wyjątkiem mianownika i wołacza. Wyróżniamy dopełnienie bliższe i dalsze. Przy wymianie zdania ze strony czynnej na bierną dopełnienie bliższe staje się podmiotem, a dopełnienie dalsze pozostaje nadal dopełnieniem, na przykład Wyjął książkę (dopełnienie bliższe) z pudełka. - Podręcznik (podmiot) została wyjęta z pudełka´, Przecież wczoraj pożyczyłem d (dopełnienie dalsze) kapitał. - Przecież kapitał zostały d (dopełnienie) pożyczone. Dopełnienie bliższe występuje wówczas, gdy orzeczenie stanowi czasownik przechodni i najczęściej wyrażone jest rzeczownikiem w bierniku, rzadziej w innych sytuacjach. Niektórzy językoznawcy uważają, iż dopełnienia mogą być także wyrażone bezokolicznikiem, który występuje po czasownikach modalnych (móc, musieć i tak dalej) i po czasownikach fazowych (kończyć, rozpoczynać), na przykład Muszę pisać; Czy możesz usiąść? Należy jednak pamiętać, iż w opracowaniach językoznawczych połączenia bezokolicznika ze wspomnianymi czasownikami traktuje się regularnie jako orzeczenia złożone

Czym jest Dopełnienie znaczenie w Słownik na D .