RUCHOME co to jest
Jak się pisze E Ruchome. Czym jest fleksyjnych tego samego wyrazu albo w słowach pokrewnych może.

Definicja E Ruchome

Co to znaczy E RUCHOME: oboczność e: 0. Samogłoska e, która w różnych formach fleksyjnych tego samego wyrazu albo w słowach pokrewnych może pojawiać się albo zanikać, na przykład kotek -kotka, przyszedł-przyszła, owca - owiec. Oboczność tę można wytłumaczyć istnieniem w polszczyźnie w epoce przedpiśmiennej półsamogłosek - --jerów. Wybrane gdyż jery zanikały, inne ulegały wokalizacji, tzn. przechodziły w e. Zanikały te, które znajdowały się na końcu wyrazu i przed sylabą zawierającą samogłoskę albo jer tak zwany silny. Z kolei wokalizacji ulegały jedynie jery pojawiające się przed sylabą, zawierającą jer tak zwany słaby. I tak na przykład w wyrazie *pbs´b (pies), w formie mianownikowej występuje e, gdyż pochodzi zjeru występującego w pozycji mocnej, w dopełniaczu z kolei: *pbsa (psa), jer znalazł się w pozycji słabej i zanikł. Por.jery

Czym jest Ruchome E znaczenie w Słownik na E .