EKSPRESYWIZM co to jest
Jak się pisze Ekspresywizm. Czym jest nie tylko znaczy jakiś element (cechę, czynność), lecz także.

Definicja Ekspresywizm

Co to znaczy EKSPRESYWIZM: odmiennie: emocjonalizm, słowo ekspresywny. słowo, który nie tylko znaczy jakiś element (cechę, czynność), lecz także wyraża emocjonalny relacja do niego. Ekspresjonizmy mogą mieć barwę dodatnią: dziewuszka, kociątko lub ujemną: pijanica. Wyrazy takie tworzone są dzięki odpowiednich formantów (przedrostków, przyrostków): mieszczuch, kotek albo poprzez inne zabiegi słowotwórcze, na przykład Zosia od Zofia (oboczności). Mogą to być także wyrazy niepodzielne słowotwórczo, na przykład belfer, kić (negatywnie o więzieniu) albo wyrazy neutralne znaczeniowo, lecz użyte na przykład metaforycznie, por. na przykład osioł w zdaniu: Ty ośle!! (o człowieku)

Czym jest Ekspresywizm znaczenie w Słownik na E .