FONEM co to jest
Jak się pisze Fonem. Czym jest posiada własnego znaczenia, lecz służy do odróżniania znaczenia.

Definicja Fonem

Co to znaczy FONEM: najmniejsza dająca się wydzielić jednostka językowa. Nie posiada własnego znaczenia, lecz służy do odróżniania znaczenia bardziej złożonych przedmiotów językowych, na przykład kara - kasa - kata, ojciec - rata. To jest abstrakcyjna jednostka należąca do mechanizmu fonologicznego danego języka. Jej wyodrębnienie bazuje na przeprowadzeniu porównań z innymi funkcjonalnymi elementami tego mechanizmu. Na fonem złożona jest zestaw (wiązka) cech dystynktywnych, które odróżniają jeden fonem od drugiego. W konkretnych wypowiedziach fonem jest reprezentowany poprzez głoski, które w zależności od otoczenia mogą różnić się cechami fonetycznymi, nieistotnymi z punktu widzenia fonologii. Np. dla fonemu /t/ ważne są takie cechy jak bezdźwięczność i zwartość. One pozwalają odróżnić go od /d/, /s/, /c/.W tekstach jest reprezentowany poprzez wariant fundamentalny /V i warianty pozycyjne: unosowiony [(;] tnę; zmiękczony [f] fjara; dziąsłowy [t] tszeba

Czym jest Fonem znaczenie w Słownik na F .