FONETYKA co to jest
Jak się pisze Fonetyka. Czym jest językoznawstwa zajmujący się badaniem dźwiękowej materii języka.

Definicja Fonetyka

Co to znaczy FONETYKA: [gr. phonetikos ´dotyczący głosu, dźwięku´] - dział językoznawstwa zajmujący się badaniem dźwiękowej materii języka. Bada i opisuje stronę artykulacyjną dźwięków, czyli udział narządów mowy w ich tworzeniu, a więc sprawdza położenie narządów mowy w szczytowej fazie wymawiania danej głoski. Zadaniem fonetyki jest opis głosek ( samogłosek i spółgłosek) danego języka z racji na miejsce artykulacji, sposób artykulacji, dźwięczność. Fonetyka opisuje również upodobnienia głosek zachodzące zarówno wewnątrz jednego wyrazu, jak i międzywyrazowe ( fonetyka międzywyrazowa), uproszczenia. Formułuje reguły ogólne, jak ta, która mówi, iż w j. polskim bezwzględny wygłoś jest zawsze bezdźwięczny. z racji na badany materiał odznacza się fonetykę opisową, która analizuje dźwięki danego języka w stanie aktualnym, i fonetykę historyczną, która zajmuje się badaniem mechanizmów historycznych zachodzących w historii danego języka (na przykład palatalizacje, przegłos polski)

Czym jest Fonetyka znaczenie w Słownik na F .