NARODOWY JĘZYK co to jest
Jak się pisze Język Narodowy. Czym jest francuski, hindi, chiński, suahili, którym mówi pewna ekipa.

Definicja Język Narodowy

Co to znaczy JĘZYK NARODOWY: to jest język naturalny, na przykład polski, czeski, francuski, hindi, chiński, suahili, którym mówi pewna ekipa ludzi przyznająca się do wspólnych doświadczeń, wartości, tradycji, kultury. Język narodowy jest kluczowym czynnikiem służącym do wyodrębnienia ekipy ludzi stanowiącej naród, budującym tożsamość etniczną. W ten sposób kształtuje naród, lecz jest także poprzez naród kształtowany. Język narodowy nie stanowi całości homogenicznej. --to jest zestaw różnych odmian posiadających swoją charakterystykę. Istnieje on zatem w odmianie ustnej i pisanej. Posiada odmianę ogólną (´*" Język ogólny), odmiany terytorialne (-- dialekt), odmiany środowiskowe ( socjolekt). Każda z tych odmian posiada swoje cechy. Może różnić się słownictwem, niektórymi zjawiskami fonetycznymi lub fleksyjnymi. Zarówno na płaszczyźnie stricte językowej, jak i kulturowej istnieje jednak pomiędzy odmianami ścisły związek, pozwalający rozpoznać je jako przynależne do konkretnego języka narodowego

Czym jest Narodowy Język znaczenie w Słownik na J .