OGÓLNY JĘZYK co to jest
Jak się pisze Język Ogólny. Czym jest standardowy. Ogólna odmiana języka narodowego. W odróżnieniu.

Definicja Język Ogólny

Co to znaczy JĘZYK OGÓLNY: odmiennie: dialekt kulturalny, język literacki, język standardowy. Ogólna odmiana języka narodowego. W odróżnieniu do dialektów i gwar ludowych ma szeroki zasięg (ogólnopaństwowy, ogólnonarodowy). Jest upowszechniany poprzez szkołę, administrację państwową, środki socjalnej komunikacji, literaturę. Jest znany ogółowi wykształconych przedstawicieli narodu i służy im do komunikacji we wszystkich dziedzinach. Posiada skodyfikowane normy dotyczące poprawności językowej. Fundamentalne odmiany języka ogólnego to odmiana ustna i pisana. Te natomiast mogą występować w stylach funkcjonalnych, na przykład ustna w potocznym i formalnym, a pisana w literackim, naukowym, urzędowym. W polszczyźnie odmiana ogólna języka wykształciła się pomiędzy XIV a XVI wiekiem. Odtąd postęp tej odmiany przebiega w innym tempie i zakresie niż postęp odmian terytorialnych. Uważane jest, iż największy wpływ na postać odmiany ogólnej do wieku XVI miał dialekt wielkopolski, w XVI wieku dialekt małopolski, w XVII wieku do polszczyzny ogólnej wchodzą cechy mazowieckie. Wspólnie z postępem czasopiśmiennictwa, później radia, telewizji, upowszechnienia wykształcenia w XX wieku, odmiana ogólna rozwija się zdecydowanie powyżej dialektami

Czym jest Ogólny Język znaczenie w Słownik na J .