KALKA co to jest
Jak się pisze Kalka. Czym jest wyrażenie, zwrot, oparte na zapożyczonym wzorze strukturalnym. W ten.

Definicja Kalka

Co to znaczy KALKA: [fr. caląue, z wł. calcare ´tłoczyć, odciskać´] - słowo, wyrażenie, zwrot, oparte na zapożyczonym wzorze strukturalnym. W ten sposób powstaje jednostka języka, która jest dokładnym odwzorowaniem obcego wyrazu (wyrażenia, zwrotu), na przykład światopogląd to tłumaczenie z niemieckiego Weltanschauung; półświatek z fr. demi-monde; z lotu ptaka - fr. ´a vol d´oiseau´. Istnieją także kalki znaczeniowe, na przykład goryl w polszczyźnie jest wieloznaczny tak, jak w języku angielskim, wskazuje gdyż i na zwierzę, i na człowieka zajmującego się ochroną istotnych osób. Prócz kalek wyrazowych, związków frazeologicznych mamy także kalki składniowe. ~ popr. Wybrane kalki, w szczególności składniowe, traktujemy jako błędy językowe, na przykład póki co (z roś.) zamiast: na razie; rozumieć cos pod czymś ( z niemieckiego ) zamiast: rozumieć coś poprzez coś

Czym jest Kalka znaczenie w Słownik na K .