KATEGORIA GRAMATYCZNA co to jest
Jak się pisze Kategoria Gramatyczna. Czym jest oznaczenie ogółu form gramatycznych wyróżnianych z.

Definicja Kategoria Gramatyczna

Co to znaczy KATEGORIA GRAMATYCZNA: termin wieloznaczny. Najczęściej stosuje się go na oznaczenie ogółu form gramatycznych wyróżnianych z racji na spełnianą funkcję językową, na przykład kategoria gramatyczna przypadku, osoby, rodzaju, liczby, strony, trybu, czasu, aspektu, stopnia. Kategorie te tytułujemy także kategoriami morfologicznymi. Mają charakter opozycji, tzn. dana kategoria różnicuje wyrazy albo formy wyrazów, na przykład kategoria liczby dzieli formy wyrazów na formy liczby pojedynczej i formy liczby mnogiej, kategoria rodzaju odznacza wśród rzeczowników wyrazy rodzaju męskiego, kobiecego i nijakiego. Czasami kategorią gramatyczną nazywa się jedną z wartości kategorii morfologicznych. W takim znaczeniu kategorią gramatyczną jest na przykład liczba pojedyncza, rodzaj kobiecy i tak dalej W językoznawstwie termin ten stosuje się także w znaczeniu części mowy, na przykład czasownik, rzeczownik albo części zdania, na przykład podmiot, dopełnienie (kategoria składniowa) itd

Czym jest Kategoria Gramatyczna znaczenie w Słownik na K .