JĘZYKOWA KODYFIKACJA co to jest
Jak się pisze Kodyfikacja Językowa. Czym jest ´czynię´] - zespół działań, mających na celu.

Definicja Kodyfikacja Językowa

Co to znaczy KODYFIKACJA JĘZYKOWA: [fr. codification, z z łaciny codex ´księga, lista´, facio ´czynię´] - zespół działań, mających na celu określenie, uznanie obowiązujących norm językowych. Chodzi zwykle o sformułowanie, zatwierdzenie konkretnych zaleceń poprzez odpowiednie instytucje, na przykład ustalanie obowiązujących reguł ortograficznych. Z normą skodyfikowaną możemy się zapoznać w słownikach ( na przykład w słownikach poprawnościowych, lecz także w ogólnych słownikach j. polskiego), w poradnikach i innych wydawnictwach o charakterze normatywnym. Najściślej skodyfikowana została w j. polskim norma ortograficzna (istnieją tu wyraźne, jednoznaczne zasady). Najtrudniej z kolei poddają się kodyfikacji zasady doboru słownictwa

Czym jest Językowa Kodyfikacja znaczenie w Słownik na K .