RUCHOME KOŃCÓWKI co to jest
Jak się pisze Końcówki Ruchome. Czym jest występować po temacie fleksyjnym. W j. polskim końcówkami.

Definicja Końcówki Ruchome

Co to znaczy KOŃCÓWKI RUCHOME: końcówki, które mogą zamieniać własną pozycję, nie muszą występować po temacie fleksyjnym. W j. polskim końcówkami ruchomymi są końcówki l. i 2. osoby l. pój. i l. mn. czasownika: -m (-em) -ś,(-eś), -śmy, -ście (chodziłem, chodziłeś, chodziliśmy, chodziliście). Końcówki te występują w formach czasu przeszłego i w trybie przypuszczającym. Łączą się one lub z tematem czasownika, lub z jednym z wyrazów poprzedzających czasownik, na przykład Czyście zwariowali?; Czy zwariowaliście? Ruchomość tych końcówek wynika z tego, iż pierwotnie czas przeszły składał się z dwóch wyrazów. Końcówki -śmy, -ście, -ś - to skrócone formy czasownika być, por. na przykład jesteśmy (-śmy), jesteście (-ście). Nie tylko ruchomość, lecz również akcent wskazuje na to, iż pierwotnie mieliśmy do czynienia z dwoma wyrazami. - popr. Pamiętaj, iż akcent pada w takich słowach nie na przedostatnią sylabę, lecz na trzecią od końca, na przykład poszliśmy, chcieliście, a nawet na czwartą sylabę w trybie przypuszczającym: poszlibyśmy

Czym jest Ruchome Końcówki znaczenie w Słownik na K .