LEKSYKALIZACJA co to jest
Jak się pisze Leksykalizacja. Czym jest stosowany jest na ustalenie procesu językowego polegającego.

Definicja Leksykalizacja

Co to znaczy LEKSYKALIZACJA: [gr. leksikos ´dotyczący wyrazu´] - najczęściej termin ten stosowany jest na ustalenie procesu językowego polegającego na rozluźnianiu się związku pomiędzy budową słowotwórczą wyrazu a jego znaczeniem. Derywat mający początkowo wyrazistą formę słowotwórczą przekształca się w jednolity słowo, który przestaje być odbierany jako podzielny słowotwórczo. Jego znaczenie strukturalne ulega zatarciu. Odpowiednikiem wyrazu zleksykalizowanego może być czasownik przerazić, który w staropolszczyźnie oznaczał ´przebić na wskroś´ (razić pierwotnie znaczyło ´uderzać´), dziś tylko w znaczeniu metaforycznym ´przestraszyć´. Tak samo piwnica - dawniej ´chłodne miejsce, gdzie przechowywano albo sprzedawano piwo´, aktualnie ´podziemne pomieszczenie wykorzystywane do przechowywania czegoś (opału, zapasów i tym podobne)´. W XXI wieku nikt już nie kojarzy tego rzeczownika z piwem

Czym jest Leksykalizacja znaczenie w Słownik na L .