LICZBA co to jest
Jak się pisze Liczba. Czym jest rzeczowniki, przymiotniki, część zaimków, czasowniki. Dla.

Definicja Liczba

Co to znaczy LICZBA: kategoria gramatyczna odmiennych części mowy, takich jak: rzeczowniki, przymiotniki, część zaimków, czasowniki. Dla rzeczowników to jest kategoria semantyczna, bo informuje o liczbie rzeczy, osób i tak dalej poprzez nie wskazanych, z kolei dla innych części mowy ma charakter jedynie składniowy, wskazuje na ich związek z rzeczownikiem. We współczesnej polszczyźnie wyróżniamy liczbę pojedynczą i mnogą (dawniej istniała jeszcze liczba podwójna, na oznaczenie dwóch rzeczy, osób i tak dalej ). Odmiana poprzez liczby jest charakterystyczna dla rzeczowników i czasowników, możemy jednak odnaleźć wśród nich przykłady nieodmienności pod tym względem. Chodzi na przykład o czasowniki typu padać, boleć, które mają tylko 3. osobę l. pojedynczej i o pewne specyficzne ekipy rzeczowników. Wybrane gdyż rzeczowniki (tak zwany singularia tantum) mają jedynie liczbę pojedynczą, na przykład sól, miłość, a wybrane tylko liczbę mnogą (((tak zwany pluralia tantum): drzwi, sanie. Warto także pamiętać, iż forma liczby pojedynczej nie musi oznaczać pojedynczego przedmiotu. W polszczyźnie istnieją rzeczowniki (rzeczowniki zbiorowe) mające gramatycznie liczbę pojedynczą, a jednak oznaczają większą liczbę rzeczy, ludzi, na przykład ptactwo ´ptaki´, młodzież ´ludzie młodzi´. Czasami także - raczej w gwarach - spotykamy się z formami grzecznościowymi - z użyciem liczby mnogiej w odniesieniu do jednej osoby, na przykład nasz dziadek opowiadali

Czym jest Liczba znaczenie w Słownik na L .