JĘZYKOWA NORMA co to jest
Jak się pisze Norma Językowa. Czym jest językiem. Nieznajomość normy językowej determinuje.

Definicja Norma Językowa

Co to znaczy NORMA JĘZYKOWA: zestaw reguł dotyczących poprawnego posługiwania się językiem. Nieznajomość normy językowej determinuje pojawieniem się w wypowiedzi błędów językowych, które mogą stać się powodem niezrozumienia komunikatu albo narażają ich twórcę na śmieszność. Istnieje norma skodyfikowana i uzualna (użytkowa, zwyczajowa). Skodyfikowana jest wspomnianym zbiorem reguł zapisanym w słownikach, gramatykach, poradnikach językowych. Norma zwyczajowa jest z kolei społecznie zaakceptowanym zbiorem jednostek językowych i reguł ich łączenia (por. uzus). Z racji na to, iż żaden żywy język nie jest tworem skończonym, iż wciąż dokonują się w nim zmiany, pojawiają innowacje językowe, norma językowa również podlega zmianom. Przyjmuje się, iż nowe formy są na początku rozpowszechnione w języku i zaakceptowane poprzez normę użytkową, a więc powszechny zwyczaj ich używania, a później zostają sformułowane reguły ich użycia w normie skodyfikowanej

Czym jest Językowa Norma znaczenie w Słownik na N .