ORTOGRAFIA co to jest
Jak się pisze Ortografia. Czym jest pisownia wyrazów i wyrażeń złożonych danego języka, a również.

Definicja Ortografia

Co to znaczy ORTOGRAFIA: [gr. orthos ´poprawny´ + grapho ´piszę´] - prawidłowa pisownia wyrazów i wyrażeń złożonych danego języka, a również zestaw reguł dotyczących poprawnej pisowni. Ustalaniem poprawnej pisowni i jej reguł współcześnie zajmują się językoznawcy, na przykład Komitet Kultury Języka Polskiej Akademii Nauk. W przeszłości wpływ na kształt polskiej ortografii mieli początkowo kopiści tekstów rękopiśmiennych, a po wynalezieniu druku - XVI-wieczni drukarze którzy ze względów praktycznych zmuszeni byli do ujednolicenia polskiej pisowni. Normy ortograficzne do końca XVIII wieku miały jednak charakter zwyczajowy. Dopiero od wydania Gramatyki dla szkół podstawowych Onufrego Kopczyńskiego rozpoczyna się moment normy skodyfikowanej. Od tej pory określenia dotyczące pisowni podejmowane były poprzez komitety, komisje językowe, na przykład Polskiej Akademii Zdolności. Największą reformą ortografii w XX wieku była reforma z 1936 r

Czym jest Ortografia znaczenie w Słownik na O .