PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA co to jest
Jak się pisze Podstawa Słowotwórcza. Czym jest wspólna dla wyrazu pochodnego i podstawowego.

Definicja Podstawa Słowotwórcza

Co to znaczy PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA: w opisie szkolnym część -^ wyrazu pochodnego, która jest wspólna dla wyrazu pochodnego i podstawowego. Fundamentem słowotwórczą jest zwykle temat fleksyjny wyrazu podstawowego, na przykład złotnik pochodzi od złot-o. Elementem wspólnym wyrazu podstawowego i pochodnego, a więc fundamentem słowotwórczą jest złot-. W pracach językoznawczych podstawę słowotwórczą regularnie nazywa się tematem słowotwórczym. W takim ujęciu termin podstawa słowotwórcza jest równoznaczny z terminem słowo fundamentalny

Czym jest Podstawa Słowotwórcza znaczenie w Słownik na P .