POLEMIA co to jest
Jak się pisze Polisemia. Czym jest jednostki języka (na przykład morfemu, końcówki, wyrazu.

Definicja Polisemia

Co to znaczy POLISEMIA: [gr. polys ´liczny´ i sema ´symbol´] - wieloznaczność jednostki języka (na przykład morfemu, końcówki, wyrazu, konstrukcji składniowej). Najczęściej mówi się o polisemii, a więc wieloznaczności, wyrazów. Do takich wyrazów zaliczyć możemy ((na przykład przymiotnik tępy, który ma dwa znaczenia ´nieostry´ i ´nieinteligentny´. Nie zawsze jednak potrafimy odróżnić słowo polisemiczny od wyrazów homonimicznych. Uznaje się, iż warunkiem polisemii jest istnienie wyraźnego związku pomiędzy znaczeniami danego wyrazu, a również wspólna etymologia. Por. homonimy

Czym jest Polisemia znaczenie w Słownik na P .