PORÓWNANIE co to jest
Jak się pisze Porównanie. Czym jest jakoby, niby, iczym, niż, podobnie, na kształt zestawia się ze.

Definicja Porównanie

Co to znaczy PORÓWNANIE: konstrukcja składniowa, gdzie dzięki łączników: jak, jakby, jakoby, niby, iczym, niż, podobnie, na kształt zestawia się ze sobą jakieś dwa zjawiska - określane i określające. Zabieg powszechny w języku potocznym (pracowity jak mrówka, śliczna jak obrazek, głodny jak wilk, haruje jak koń) i w poezji (gryka jak śnieg biała - A. Mickiewicz; słodka i ciepła jak majowe rano - J. Tuwim), a również z racji na uniwersalność swej funkcji - w innych odmianach języka. Poezja wykształciła specjalny typ porównania, tak zwany porównanie homeryckie (wywodzące się z epiki Homera), posiadające bardzo rozbudowany człon określający, regularnie skonstruowany jako opis przyrody

Czym jest Porównanie znaczenie w Słownik na P .