POWTÓRZENIE co to jest
Jak się pisze Powtórzenie. Czym jest językowego w tekście. Może być przypadkowe, nieumotywowane.

Definicja Powtórzenie

Co to znaczy POWTÓRZENIE: dwu- albo wielokrotne wystąpienie jakiegoś elementu językowego w tekście. Może być przypadkowe, nieumotywowane -jest wtedy uznawane za błąd językowy. Może być świadomym zabiegiem, występującym regularnie w tekstach stylu artystycznego. Powtórzeniu mogą ulegać przedmioty fonetyczne (por. instrumentacja głoskowa), leksykalne (por. anafora), gramatyczne, w tym składniowe (por. paralelizm)

Czym jest Powtórzenie znaczenie w Słownik na P .