PRAGMATYKA co to jest
Jak się pisze Pragmatyka. Czym jest odbiorcą tekstu a systemem znakowym. Jako odrębna tematyka w.

Definicja Pragmatyka

Co to znaczy PRAGMATYKA: jako gałąź semiotyki opisuje stosunki pomiędzy nadawcą i odbiorcą tekstu a systemem znakowym. Jako odrębna tematyka w lingwistyce, nazywana pragmalingwistyką, lingwistyką pragmatyczną, zajmuje się różnymi aspektami konkretnych działań językowych, jest to takich, gdzie wypowiedź osadzona jest w konkretnym akcie komunikacji, a więc posiada nadawcę, odbiorcę, kontekst (czasu, miejsca, kultury). Pragmatyka językowa opisuje działanie języka wobec tych przedmiotów. Szczególnie znaczną dla pragmatyki jest teoria aktów mowy (Acts ofSpeech ´działania mowne, czynności mowy´) Brytyjczyków J. Austina i J. Searle´a. Wskazują oni na fakt, iż posługując się językiem, możemy zmienić - i zmieniamy - rzeczywistość w równie efektywny sposób, co dzięki innych środków. Takie akty mowy, jak przeprosiny, przyrzeczenia, czy także rozgrzeszenia powodują wszak zmiany w rzeczywistości albo choćby tylko w stanie mentalnym nadawcy, odbiorcy komunikatu. Pragmatyka językowa opisać ma warunki, gdzie danych komunikat może być skutecznym aktem mowy. Por. akt mowy

Czym jest Pragmatyka znaczenie w Słownik na P .