PROKLITYKA co to jest
Jak się pisze Proklityka. Czym jest tyłu´] - słowo, który przy mówieniu nie posiada własnego.

Definicja Proklityka

Co to znaczy PROKLITYKA: [z łaciny vox proclitica z gr. proklino ´chylę się do tyłu´] - słowo, który przy mówieniu nie posiada własnego akcentu. Tworzy całość akcentową z słowem następującym po nim. Proklitykami są: a) przyimki: Jadę do lasu; Idę na pociąg; b) spójniki: Widzę, lecz słabo; tu i teraz; c) partykuła nie, jeżeli stoi przy wielosylabowych formach osobowych czasownika, na przykład nie wiedzieliśmy, nie mamy, bo przy jednosylabowych akcent pada właśnie na nie: nie mam, nie dam; ~ popr. Dawniej w staropolszczyźnie proklityki pisano wraz z słowem, z którym stanowił on całość akcentową ( zestrój akcentowy). Dzisiaj słowniki ortograficzne podają zasady pisowni tych wyrazów, najczęściej rozłącznej

Czym jest Proklityka znaczenie w Słownik na P .