PSYCHOLINGWTYKA co to jest
Jak się pisze Psycholingwistyka. Czym jest się opisem mechanizmów psychicznych towarzyszących.

Definicja Psycholingwistyka

Co to znaczy PSYCHOLINGWISTYKA: stoi na pograniczu psychologii i językoznawstwa. Zajmuje się opisem mechanizmów psychicznych towarzyszących używaniu języka. W pierwszej kolejności mechanizmów związanych z nabywaniem języka: zarówno pierwszego języka ojczystego, jak i uczenia się języków obcych. Poszukuje tak zwany uniwersaliów językowych, a więc cech wspólnych wszystkim językom świata, wynikających ze stosunków zachodzących pomiędzy językiem a myśleniem. Bada widoczne w języku metody postrzegania i porządkowania zjawisk rzeczywistości. Należą do nich mechanizmy kategoryzacyjne, opierające na wyodrębnianiu grup bytów, które umysł człowieka układa wg odpowiedniej hierarchii, na przykład rodzaj najbliższy + nazwa gatunkowa (słoń to ´zwierzę z długą trąbą´; a rektor to ´człowiek, który stoi na czele uniwersytetu´), a również posługiwanie się tak zwany prototypami, które mają stanowić idealny egzemplarz odpowiedniego elementu rzeczywistości, na przykład gatunku (wróbel ma być najwspanialszym, prototypowym egzemplarzem ptaka). Psycholingwistyka koncentruje się zatem na opisie mechanizmów poznawczych człowieka. W tym sensie leży u podstaw o*- językoznawstwa kognitywnego

Czym jest Psycholingwistyka znaczenie w Słownik na P .