REGIONALIZM co to jest
Jak się pisze Regionalizm. Czym jest posługujących się ogólną odmianą języka, mieszkających na.

Definicja Regionalizm

Co to znaczy REGIONALIZM: właściwość mówionego i pisanego języka ludzi wykształconych, posługujących się ogólną odmianą języka, mieszkających na obszarze większym niż region jednej gwary, dialektu i posiadających w swym języku cechy charakterystyczne dla tego obszaru. Regionalizmy rzadziej dotyczą cech systemowych języka: fonetycznych czy nawet fleksyjnych. Wyjątkowo należą do nich fonetyka międzywyrazowa, wymowa wargowych miękkich synchroniczna bądź asynchroniczna ( wargowe miękkie spółgłoski - wymowa), intonacja Kresów wschodnich, wileńskie zmiękczenia zwane s´ledz´ikowaniem: s´c´elic´ ´ścielić´. Regionalizmy dotyczą raczej słownictwa. Warszawski twarożek to poznański gzik, mazowiecka napoleonka to małopolska krę-mówka. Podobnie w Małopolsce ściera się prochy, wychodzi na pole, je borówki, a w Wielkopolsce wyciera się kurze, wychodzi na dwór, je jagody. Możliwe są również regionalne warianty słowotwórcze: beret - beretka, pepitko - pepitka, kurczę - kurczak

Czym jest Regionalizm znaczenie w Słownik na R .