REKCJA co to jest
Jak się pisze Rekcja. Czym jest sposobów (w okolicy zgody i przynależności) przystosowania się.

Definicja Rekcja

Co to znaczy REKCJA: [z łaciny rectio ´rząd´] - odmiennie: rząd. Jeden z trzech sposobów (w okolicy zgody i przynależności) przystosowania się wyrazu podrzędnego (zależnego) do wyrazu nadrzędnego. Najogólniej mówiąc, rząd bazuje na dostosowaniu formy podrzędnika do wymogów nadrzędnika. I tak na przykład czasowniki: czytać, śpiewać, brać wymagają formy biernikowej rzeczownika; szukać, potrzebować rządzą dopełniaczem; interesować się, opiekować się mają rekcję narzędnikową; dawać rządzi biernikiem i celownikiem. Możemy mówić także o rekcji niektórych przymiotników, na przykład chciwy wymaga dopełniacza; rzeczowników, na przykład rządzenie rządzi narzędnikiem tak jak czasownik fundamentalny i tak dalej Konkretnymi przypadkami rządzą także przyimki, na przykład do zawsze wymaga dopełniacza, nad - biernika (nad morze) albo narzędnika (nad morzem)

Czym jest Rekcja znaczenie w Słownik na R .