RODZAJNIK co to jest
Jak się pisze Rodzajnik. Czym jest morfem, a nie amodzielny słowo), który w niektórych językach o.

Definicja Rodzajnik

Co to znaczy RODZAJNIK: słowo (poprzez niektórych językoznawców traktowany jako morfem, a nie amodzielny słowo), który w niektórych językach o zanikającej fleksji zastępuje wykładniki morfologiczne rze zownika. W j. polskim, rozbudowanym fleksyjnie, nie ma rodzajników. Spotykamy je z kolei na przykład w języku iemieckim, angielskim (tu regularnie używa się terminu przedimek), francuskim. Zazwyczaj rodzajniki podzielone są na dwie ekipy: rodzajniki określone i nieokreślone. Rodzajniki nieokreślone wskazują na element nieznany, nieokreślony, a określone - wedle nazwą - oznaczają element poprzednio wymieniony albo znany. Por. na przykład z angielskiego: Give me a pencii! (´Daj mi (jakiś) ołówek!´); Give me tbe pencii! (´Daj mi ten ołówek!´); niem. Ich habe gestem ein Buch gekauft. Das Buch ist von E. M. Remargue. (Wczoraj kupiłem książkę. Książkę tę napisał E. M. Remarque´). Rodzajniki wskazują regularnie na rodzaj, na przykład niem. derBrief, die Asche, das Ziel; liczbę der Arbeiter, die Arbeiter; sytuacja - w niem. der (mianownik r. męskiego), des (dopełniacz), dem (celownik), den (biernik)

Czym jest Rodzajnik znaczenie w Słownik na R .