WYRAZÓW RODZINA co to jest
Jak się pisze Rodzina Wyrazów. Czym jest pochodzących od tego samego rdzenia. Na rodzinę wyrazów.

Definicja Rodzina Wyrazów

Co to znaczy RODZINA WYRAZÓW: ekipa wyrazów, gdzie można wyodrębnić jeden rdzeń, pochodzących od tego samego rdzenia. Na rodzinę wyrazów składają się wyrazy pokrewne. W niektórych słowach pokrewnych wspólny dla rodziny rdzeń jest łatwy do odnalezienia (pismo, pis-ak-0, pis-anie, na-pis-a-ć, na-pis-0), lecz w większości wypadków rdzeń w słowach pokrewnych należących do tej samej rodziny występuje w postaciach obocznych, zalternowanych. Zachodzą w nim oboczności, na przykład u-dział-0, u-dzie-li-ć; leci-e-ć, lot-ni-a, lat-awi-ec-0. W niektórych rodzinach rdzeń może mieć faktycznie wiele wariantów, w dodatku współczesne znaczenie wyrazów należących do jakiejś rodziny czasami zaciera związki wyrazów pokrewnych ze starym rdzeniem, por. na przykład wyrazy zbudowane w oparciu o prasłowiański rdzeń *rek-1 *rok- ´mówić´: przy-rzec, z-rzec się, na-rzek-a-ć, na-rzecz-on-a; rok-0, pro-rok-0, wy-rok-0

Czym jest Wyrazów Rodzina znaczenie w Słownik na R .