SEMIOTYKA co to jest
Jak się pisze Semiotyka. Czym jest naprawdę o systemach znaków, a więc systemach semiotycz-nych.

Definicja Semiotyka

Co to znaczy SEMIOTYKA: [gr. semeiotikos ´dotyczący znaku´] - edukacja o znakach, naprawdę o systemach znaków, a więc systemach semiotycz-nych. Pierwotnym systemem znaków jest język naturalny. Istnieją jednak i wtórne mechanizmy znakowe. Semiotyka zajmuje się poszukiwaniem uporządkowanej struktury znakowej, a więc mechanizmu semiotycznego w różnych dziedzinach życia i kultury, na przykład w filmie, teatrze, poezji, lecz i w ustrojach państwowych, socjalnych, w ceremoniach typowych dla różnych kultur czy także strojach, kuchni. Semiotyka tradycyjnie dzieli się na semantykę, zajmującą się znaczeniem znaków, a więc relacją pomiędzy znakiem a rzeczywistością; -]o syntaktykę opisującą reguły dotyczące łączenia znaków i pragmatykę, która przedstawia stosunki pomiędzy opisanym poprzez semantykę i syntaktykę systemem znaków a tymi, którzy tym systemem się posługują w konkretnym komunikacie, a więc nadawcą i odbiorcą tekstu

Czym jest Semiotyka znaczenie w Słownik na S .