SPOSÓB ARTYKULACJI co to jest
Jak się pisze Sposób Artykulacji. Czym jest i dźwięczności) decydująca o charakterystyce głosek.

Definicja Sposób Artykulacji

Co to znaczy SPOSÓB ARTYKULACJI: jedna z cech artykulacyjnych (w okolicy miejsca artykulacji i dźwięczności) decydująca o charakterystyce głosek. Ustala się tą nazwą położenie narządów artykulacji (warg, języka i zębów, dziąseł, podniebienia), a precyzyjnie stopień ich zbliżenia czy rozwarcia pomiędzy nimi w trakcie mówienia. Samogłoski są na przykład rozwarte. Spółgłoski polskie z kolei z racji na sposób artykulacji podzielone są na spółgłoski szczelinowe (w, f, w´, f, s, z, sz, ż, ś, ź, ch, ch); spółgłoski zwarte (p, b, p´,b´, t, d, k, g); spółgłoski zwarto-szczelinowe (c, dz, cz, dż, ć, dź). Wyodrębnia się również głoski (s)póio-twarte charakteryzujące się równocześnie zwarciem typowym dla spółgłosek i rozwarciem właściwym samogłoskom. Do (s)półotwartych należą półsamogłoskowe l, j, a również drżące r, boczne l i nosowe m, m´, n, ń. W tym rozumieniu nosowość jest jednym ze sposobów spóio-twarcia, który charakteryzuje spółgłoski nosowe. Wszystkie posiadające inny sposób artykulacji to spółgłoski ustne

Czym jest Sposób Artykulacji znaczenie w Słownik na S .