KOMUNIKACYJNA SPRAWNOŚĆ co to jest
Jak się pisze Sprawność Komunikacyjna. Czym jest innych, dostosowanej do sytuacji komunikacyjnej.

Definicja Sprawność Komunikacyjna

Co to znaczy SPRAWNOŚĆ KOMUNIKACYJNA: zdolność budowania wypowiedzi, poprawnej, zrozumiałej dla innych, dostosowanej do sytuacji komunikacyjnej. Na taką sprawność komunikacyjną złożona jest: - sprawność systemowa (gramatyczna), a więc zdolność zbudowania zdania, wypowiedzi, wedle zasadami gramatycznymi; - sprawność socjalna - zdolność realizowania różnych ról językowych (tzn. uwzględniania ról socjalnych rozmówców); sprawność ta wymaga wiedzy na temat stosunku socjalnych w danej ekipie (społeczności); - sprawność sytuacyjna - zdolność posługiwania się językiem w różnych przypadkach komunikacyjnych (na przykład innych zdolności wymaga pisanie, innych mówienie); - sprawność pragmatyczna, a więc zdolność osiągania celu poprzez nadawcę wypowiedzi (a zatem umiejętność przekazywania informacji o sobie, ((na przykład o uczuciach, myślach, lecz również przekonywania odbiorcy i tak dalej) (S. Grabias, 1997)

Czym jest Komunikacyjna Sprawność znaczenie w Słownik na S .