ŚRÓDGŁOS co to jest
Jak się pisze Śródgłos. Czym jest sylabą albo głoską a wygłosem, a więc wygłosową sylabą albo.

Definicja Śródgłos

Co to znaczy ŚRÓDGŁOS: środkowa część wyrazu między o*- nagłosem, a więc nagłosową sylabą albo głoską a wygłosem, a więc wygłosową sylabą albo głoską: p-arape-t, pa-ra-pet; k-olekqjonm-ę, ko-lekcgonu-ję

Czym jest Śródgłos znaczenie w Słownik na S .