STATYSTYKA JĘZYKOZNAWCZA co to jest
Jak się pisze Statystyka Językoznawcza. Czym jest tekstach języka mówionego i pisanego wyrazów.

Definicja Statystyka Językoznawcza

Co to znaczy STATYSTYKA JĘZYKOZNAWCZA: badanie frekwencji, jest to częstości występowania w tekstach języka mówionego i pisanego wyrazów, lecz również morfemów, głosek. Badania statystyczne mogą służyć na przykład do wykazania zróżnicowania leksykalnego w dialektach. Regularnie używa się ich do odkrywania tak zwany słów-kluczy u jednego autora, które mogą być przydatne w interpretacji wymowy jego twórczości. Zbadano, iż na przykład w Weselu S. Wyspiańskiego tymi słowami-kluczami posiadającymi najwyższą frekwencję są: serce, dusza, krew, sen, duch, koń, złoty, spać, wicher, słuch (Błaszkiewicz, zobacz Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2). Można poszukiwać słów-kluczy w tekstach należących do odmian językowych, na przykład w polskiej liryce ludowej to są: las, koń, dziewczyna, płakać, noc (J. Bartmiński, w: Semantyka tekstu i języka); a nawet dla całych języków. Właśnie badania statystyczne pokazały, iż w tekstach języka rosyjskiego bardzo wysoką frekwencję, w porównaniu na przykład z językiem angielskim, mają słowa dusza, toska ´smutek´, sud´ba ´los´ (A. Wierzbicka, 1997). Świadczy to o istotnej wadze tych pojęć, mogących stać się kluczami do interpretacji różnorodnych tekstów kultury rosyjskiej

Czym jest Statystyka Językoznawcza znaczenie w Słownik na S .