REMATYCZNA TEMATYCZNO co to jest
Jak się pisze Struktura Tematyczno-Rematyczna. Czym jest porządek, by mógł się sensownie rozwijać.

Definicja Struktura Tematyczno-Rematyczna

Co to znaczy STRUKTURA TEMATYCZNO-REMATYCZNA: struktura --tekstu, który musi być oparty o jakiś logiczny porządek, by mógł się sensownie rozwijać. Tworzenie tej struktury bazuje na wprowadzaniu coraz to nowych informacji zazębiających się o stare. Innymi słowami, w tekście mamy do czynienia z jego tematem, z czymś, o czym się mówi, czymś znanym, starym, danym (datum) i z wprowadzanymi nowymi (novum) informacjami, rematem. W spójnej wypowiedzi role tematu i rematu przeplatają się, por. na przykład Basia szukała kotka (Basia - temat, szukała kotka - remat); Kotek znalazł się na piecu (kotek - temat, znalazł się na piecu - remat)

Czym jest Rematyczna Tematyczno Struktura znaczenie w Słownik na S .