SYLABA co to jest
Jak się pisze Sylaba. Czym jest łączyć w wymowie´] - odmiennie: zgłoska. Cząstka wyrazu wydzielona.

Definicja Sylaba

Co to znaczy SYLABA: [gr. syllabe ´zgłoska, sylaba´ od gr. syllambanein ´zbierać, łączyć w wymowie´] - odmiennie: zgłoska. Cząstka wyrazu wydzielona nie z uwagi na znaczenie, lecz z racji na rozpad wydechu na odcinki głośnej artykulacji, jest to pojedyncze takty wydechu. Ośrodkiem sylaby w j. polskim jest samogłoska. O ile samogłoska jest niezbędna do utworzenia sylaby, o tyle spółgłoski mogą w niej nie występować, na przykład i-de-o-gram. Rozróżniamy dwa typy sylab: otwartą i zamkniętą. Sylaba otwarta zakończona jest na samogłoskę: ba-ba, ka-wa, na-pi-sa-ne. Sylaba zamknięta zakończona jest na spółgłoskę: kot, rozkaz, ród

Czym jest Sylaba znaczenie w Słownik na S .