TEKST co to jest
Jak się pisze Tekst. Czym jest uporządkowany zestaw przedmiotów językowych, które razem spełniają.

Definicja Tekst

Co to znaczy TEKST: [por. z łaciny textere ´budować, tkać´] - zakończony i uporządkowany zestaw przedmiotów językowych, które razem spełniają jedną funkcję komunikatywną, a jako całość dają się wyodrębnić spośród innych komunikatów. Za tekst uznaje się zwykle wypowiedź (najczęściej utrwaloną graficznie), która złożona jest z wielu zdań. Można jednak powiedzieć, iż tekstem bywają wypowiedzi jednozdaniowe, na przykład wiadomość Palenie zakazane. Najistotniejszym wyróżnikiem tekstu jest jego spójność. Mówi się również o roli nastawienia nadawcy i odbiorcy do tworzenia i odbierania zbioru przedmiotów językowych jako tekstu, o dopasowaniu tekstu do sytuacji, gdzie on występuje

Czym jest Tekst znaczenie w Słownik na T .