FLEKSYJNY TEMAT co to jest
Jak się pisze Temat Fleksyjny. Czym jest końcówki. To jest zatem wspólna część wszystkich form.

Definicja Temat Fleksyjny

Co to znaczy TEMAT FLEKSYJNY: część wyrazu odmiennego, która pozostaje, gdy odetniemy końcówki. To jest zatem wspólna część wszystkich form fleksyjnych danego wyrazu. W temacie fleksyjnym zawiera się znaczenie leksemu (wyrazu). Postać tematu może być we wszystkich formach taka sama, por. na przykład odmianę wyrazu kosz: kosza, koszami, kosze lub może różnić się obocznościami, na przykład kot-kocie (t:ć); mama, mamie (mmi); kotek - kotka (e:0), a zatem obocznościami spółgłoskowymi, samogłoskowymi, lecz także obocznościami morfologicznymi, por. na przykład kocię - kocięta (dodany został morfem -et-). Mówimy wówczas o tematach obocznych. Zdarza się, iż formy fleksyjne mogą być oparte na zupełnie różnych tematach, tak zwany supletywnych, na przykład człowiek - ludzie, iść - idę - szedł. W najwyższym stopniu skomplikowany układ tematów spotykamy w odmianie czasownika, mającego dwa tematy - temat czasu teraźniejszego, który wyodrębniamy po odcięciu końcówek w odmianie czasu teraźniejszego (albo przyszłego prostego), na przykład pisz-ę, pisz-esz, pisz-e i temat czasu przeszłego, który wyodrębniamy po odcięciu -ł- w formach czasu przeszłego w 3. os. l. pój. r. męskiego ((albo po odcięciu -ć w bezokoliczniku, na przykład pisa-ł, pisa-ć. Zdarza się, iż temat czasu teraźniejszego i przeszłego jest taki sam, na przykład czyta- (czytaj) - czyta; w większości jednak przypadków tematy te różnią się, por. na przykład krzycz-(temat czasu teraźniejszego) - krzyczą- (temat czasu przeszłego); kupuj-, kupowa-; mie-l, meł-;jad-,jecha-. Temat czasu teraźniejszego służy do tworzenia form czasu teraźniejszego, przyszłego prostego i trybu rozkazującego. Na temacie czasu przeszłego z kolei oparte są formy czasu przeszłego, trybu przypuszczającego i formy bezokolicznika

Czym jest Fleksyjny Temat znaczenie w Słownik na T .