SŁOWOTWÓRCZY co to jest
Jak się pisze Typ Słowotwórczy. Czym jest słowotwórczy tworzą wyrazy należące do tej samej.

Definicja Typ Słowotwórczy

Co to znaczy TYP SŁOWOTWÓRCZY: definicja podrzędne względem kategorii słowotwórczej. Typ słowotwórczy tworzą wyrazy należące do tej samej kategorii słowotwórczej, czyli mające wspólne znaczenie ogólne, powstałe dzięki tego samego formantu. Zwykle każda kategoria słowotwórcza złożona jest z kilku typów słowotwórczych. I tak na przykład w skład kategorii nazw wykonawców czynności wchodzą między innymi: typ słowotwórczy rzeczowników odczasownikowych z sufiksem -acz, na przykład palacz, biegacz; typ słowotwórczy rzeczowników odczasownikowych z formantem -nik: kierownik, rysownik; typ słowotwórczy rzeczowników odrzeczownikowych z formantem -ista: telegrafista, basista. Jeżeli typ słowotwórczy służy jako wzorzec tworzenia nowych wyrazów pochodnych, uważamy go za produktywny. W omawianym przypadku takim produktywnym typem we współczesnej polszczyźnie są rzeczowniki utworzone dzięki przyrostka -acz

Czym jest Typ Słowotwórczy znaczenie w Słownik na T .